จัดเลี้ยง

รัสเซียและตุรกี ดินแดน 2 ทวีป ชมการผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกันอย่างลงตัว นำท่านชมโบสถ์เซนต์บาซิล หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม ชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ บินภายในประเทศมาเที่ยวต่อที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพระราชวังเฮอร์มิเทจ , พระราชวังเปโตรวาเรส และทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส ขากลับเที่ยวที่อิสตันบูล ประเทศตุรกีเมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมพระราชวังทอปกาปึ ที่ยิ่งใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร