คาราโอเคะ

 

ร้านเอมโอช by story มีห้องคาราโอเคะ ไว้บริการด้วย

บรรยากาศ เลี้ยงรุ่น สังสรรค์ กับครอบครัว เพื่อนรักสมัยเรียน หรือ ห้อง 2 ท่าน

โทรสอบถาม ฃหรือจองห้องได้ที่เบอร์                                   โทร 089-9969970

 

 

 
 
 

 


ชื่อผู้ตอบ:

    • ห้องคาราโอเคะ
      ร้านเอมโอช by story มีห้องคาราโอเคะ ไว้บริการด้วย บรรยากาศ เลี้ยงรุ่น สังสรรค์ กับครอบครัว เพื่อนรักสมัยเรียน หรือ ห้อง 2 ท่านโทรสอบถาม ฃหรือจองห้องได้ที่เบอร์ โท...