กรุ๊ปทัวร์

  สำหรับกรุ๊ปทัวร์
  เรามีอาหาร จัดเป็นแบบเซ็ท   อาหารเย็น และ อาหารกลางวัน  
  สามารถรับได้ ถึง  1,000 ท่าน  
  ราคา     สอบถาม ได้จากทางร้าน