สัมมนา

มีห้องสัมมนา ไว้คอยบริการให้กับลูกค้า พร้อม อาหาร  กาแฟ

ชา ขนมเค้ก แซนวิส